Register GPDR

Artikel 1:Onze club heet MC Lotus Bilzen en is een ledenorganisatie.
Artikel 2: Onze zetel is gevestigd op de Tabaartstraat 36 3740 Bilzen.
Artikel 3:Onze contactpersoon is Martens Alfons, penningmeester van de club en zorgt voor het naleven van de     
                      privacy wetgeving.
Artikel 4:MC Lotus organiseert: Motor treffens
                                                                 Club weekend's
                                                                 Clubritten
                                                                 BBQ
                                                                 Clubfeesten
Artikel 5: Er wordt jaarlijks  informatie gevraagd aan de leden om nieuwe gegevens of bevestiging van gekende gegevens.
                   Deze gegevens zijn: Naam en voornaam
                                                           Adres
                                                           Telefoon/gsm nummer
                                                           Rijksregisternummer
                                                           statuut
                                                          Bankrekeningnummer
                                                          Email adres
Artikel 6: Er worden alleen deze gegevens gevraagd van de nieuwe leden.
Artikel 7: Deze en alleen deze persoonsgegevens worden aan nieuwe leden gevraagd.
Artikel 8: Persoonsgegevens worden bijgehouden door  Martens Alfons,  dit op zijn laptop en in een kaft, door Luc Maleux 
                    (secretaris) op zijn laptop/smartphone en door Nelissen Alain (voorzitter) op zijn laptop en/of zijn smartphone  
Artikel 9:De persoonsgegevens worden verwerkt voor: Bijhouden van het ledenregister.
                                                                                                               Informatie verstrekken over onze activiteiten.
                                                                                                               Registratie van betalingen van bankactiviteiten.
                                                                                                               Bijhouden van gegevens over de aanwezigheden bij deelname aan
                                                                                                               activiteiten binnen en buiten de club.
Artikel 10:Er wordt informatie gevraagd voor verwerking van persoonsgegevens door de Vlaamse bond (Motorsport     
                      Vlaanderen). Dit omdat we lid zijn van deze organisatie.
                      Hierbij is een contract afgesloten met deze organisatie. Deze heeft op haar formulier persoonsgegevens een privacy-
                      verklaring.
Artikel 11:De bewaartijd bedraagt max 1 jaar na stopzetting lidmaatschap.


                                                                                                                                                        Het bestuur.